Korte opleiding waarbij theoretische duiding verbonden wordt met de praktijk.

Kennis en kunde omtrent jezelf, de mens en het leven in al zijn facetten worden op een ervaringsgerichte manier toegepast waardoor  een ruimere visie, nieuwe inzichten en innerlijke voelervaringen geïntegreerd kunnen worden in het leven.
Vanuit het ervaringsgericht werken ontstaan zo weer diepere inzichten en voelervaringen die kunnen gebruikt worden als een leidraad op onze levensweg.
Er wordt gewerkt in kleinere groepen met voldoende aandacht zowel voor het individuele als voor  het groepsgebeuren en met ruimte voor interactie.

Een workshop is dus voor jou een uitnodiging naar…

…Het opnemen van de verantwoordelijkheid voor je eigen leven door daadwerkelijk in actie te komen vanuit je verlangen naar…

  • een leven met een nieuwe inhoud
  • een leven met meer diepgang
  • een leven meer in harmonie met jezelf en het grote geheel van het leven

Aanbod van workshops

Workshop: Werken met familieopstellingen


Maak het onzichtbare zichtbaar, het onhoorbare hoorbaar, het onderbewuste tastbaar. In deze workshop gaan we aan de slag met de techniek van opstellingen omdat die alle innerlijke ervaringen van de gevoelswereld zichtbaar kan maken.

Meer info

Workshop: Organisatie- en bedrijfsopstellingen


Maak het onzichtbare zichtbaar, het onhoorbare hoorbaar, het onderbewuste tastbaar. Welk probleem je ook ervaart in je organisatie, met opstellingswerk krijg je een “andere” kijk op de zaak. We gaan op zoek naar eerstvolgende stappen in het oplossen van het probleem. Let op: Dit werkt écht.

Meer info

Workshop: Eet je gezond


Heel wat mensen zijn op zoek naar een juister afgestemde levensstijl. Voeding vormt hierbij een uiterst belangrijk onderdeel. De biologische keuken met gezonde ingrediënten en op een gepaste manier bereid, is dan ook een vanzelfsprekendheid.

Meer info

Workshop: Leef je legende, een innerlijke scholingsweg


We zijn samen onderweg. Samen maar toch vaak een gevoel van alleen. Onze innerlijke wereld kent haar eigen ontwikkeling, haar eigen ontwikkelingsweg.  Het is een individuele weg die we gaan, maar er kan gedeeld worden. Een verlangen naar samen delen. Delen van levensverhalen, delen van zoektochten, delen van verlangens, delen van…

Meer info

Workshop: Zuiveringskuur


Omdat mensen als gevolg van het leven afvalstoffen opstapelen, is het goed om geregeld een zuiveringskuur toe te passen.

Meer info

Workshop: De ontsluiering van mijn levensdoel


Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met “Zo kan het niet verder!” Maar wat dan wel? Waarom gebeuren de dingen zoals ze zijn? Waarom voelt het niet altijd even goed? Wat is het doel van mijn leven? Waarom ik? Gezondheidsproblemen, relationele crisissen en problemen op het werk zijn bijna evident geworden.
Bert gaat in groep samen met jou op weg. Jij krijgt handvatten aangereikt om meer bewust in het leven te staan.

Meer info

Workshop: Driedaagse ontdekkingsreis “De ontsluiering van mijn voelwereld”


Hoe zeer is het je verlangen om meer te leven vanuit je gevoel? Misschien ervaar je wel eens weerstand? Misschien lukt het je niet altijd om contact te maken? Misschien is het niet evident om te doorgronden wat je gevoel je probeert te laten ervaren? Waar wil je naar toe?

Meer info

Workshop: Mijn grote droom


Speciaal voor jongeren tussen 17 en 25 jaar. Wie wil ik worden?

Meer info

Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen


Je wil zicht krijgen op hoe een chronische ziekte of een aanhoudend symptoom in het leven is verschenen. Hierna ervaart “de patiënt” in vele gevallen verlichting in het omgaan met de ziekte.

Meer info

Een workshop organiseren?

Wil je zelf een van bovenstaande workshops organiseren met de hulp van Bert of heb je een ander idee? Neem dan contact op!

Contact opnemen