Cursus

Lessenreeks omtrent de Mens en het Leven in al zijn dimensies.

Vanuit theoretische, universele modellen, getoetst aan wetenschap en afgestemd op esoterie wordt een logisch beeld geschetst van de Mens, de Wereld en het Leven in al zijn facetten.

Door een dieper inzicht in jezelf als individu, jezelf als onderdeel van het grote geheel en het oorzakelijk verband tussen alle verschijnselen kan een ruimere visie ontstaan. Hierdoor worden antwoorden op grote levensvragen duidelijker: ‘Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de betekenis van het leven? Waarom verloopt het leven en mijn leven op deze manier? Wat is de oorzaak en betekenis van ziekte?’ Daarnaast worden groeimodellen of evolutie-instrumenten aangereikt om oude patronen en gewoontes te leren omzetten in een ruimer denken en handelen als uitnodiging naar een volgend stapje in je ontwikkeling.

Als een rode draad door de cursussen loopt het belang van de  rationele informatie of wetenschap die gelijkwaardig naast het intuïtieve, het diep innerlijk voelen staat.  De oplading van de ware informatie (yang) en de ontsluiering van de grotendeels vergeten voelwereld (yin) brengt je uiteindelijk bij een diep innerlijk weten.  Een weten vanuit je ziel dat jou terug naar je groot verlangen brengt en je zo de weg zal wijzen…

Een cursus is dus voor jou een uitnodiging naar…

…Het verwerven van een ruimere visie rond levensthema’s en het ontmoeten van gelijkgestemden, vanuit je verlangen naar…

  • een leven met een nieuwe inhoud
  • een leven met meer diepgang
  • een leven meer in harmonie met jezelf en het grote geheel
Bekijk hier de lopende of startende cursussen

‘De ziel is geen vat dat gevuld moet worden maar een brandstof die om een vonk vraagt, welke de leergierigheid en het verlangen naar waarheid in gang zet. Leren is een vuur ontsteken’

— Plutarchus

Aanbod van cursussen

Evolutiepsychologie: Het leven vanuit een universeel mensbeeld (jaartraject)


Je bent op zoek naar het beleven van jouw grote droom. Je bent op zoek naar antwoorden op jouw levensvragen. Je bent op zoek naar de diepere betekenissen van je leven. Je bent op zoek naar jezelf.

Meer info

‘De leraar kan de luiken openen die het licht tegenhouden maar niet zelf het licht doen schijnen.’

— Thomas van Aquino

Cursus: Leren werken met opstellingen (voor therapeuten en hulpverleners)


Maak het onzichtbare zichtbaar, het onhoorbare hoorbaar, het onderbewuste tastbaar. In deze jaartraining gaan we aan de slag met de techniek van opstellingen omdat die spanningsvelden binnen systemen en alle innerlijke ervaringen van de gevoelswereld zichtbaar kan maken.

Meer info

Cursus: Spirituele stervensbegeleiding


Geboren worden en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als polariteiten van elkaar vinden we ze terug in het grote Leven. Door gebrek aan voeling met “overlijden en wat daarna?” kan een stervensproces ons overweldigen met angst en onmacht.

Meer info

Cursus: Spiritualiteit in partnerrelaties


Op weg naar volwassenheid komen wij in contact met informatie die ons de weg toont naar ons ware zijn. Vanaf een bepaalde leeftijd verschijnt dan een levenspartner, waardoor we een extra hulp krijgen aangeboden om ons-Zelf beter te leren kennen.

Meer info

Cursus: De Mens (Energetische anatomie)


Het fenomeen mens is een onderdeel van de evolutie van het grote universum. In deze cursus gaan we dieper in op wie de mens écht is en waarom die er is, bekeken vanuit een Universele Visie.

Meer info

Cursus: De Mens (Anatomie/fysiologie/pathologie)


De mens is een uniek fenomeen in het geheel van de natuur. De werking van onze cellen, de opbouw van de weefsels en de organen zit wonderlijk in elkaar. Miljarden cellen zorgen dagelijks voor het in stand houden van ons fysieke lichaam.

Meer info

Cursus: Opvoeding: Kind, wie ben jij echt?


Kind, wie ben jij echt?

Kinderen zijn volwassenen in wording en hebben een grote behoefte aan gepaste voeding: opvoeding op maat. Onze huidige methodieken van opvoeding staan stevig onder druk. Een ruimere kijk dringt zich meer dan ooit op. Vanuit een universele visie slagen we er in om een vernieuwende visie aan te reiken over kinderen en opvoeding.

Meer info

Een cursus organiseren?

Wil je zelf één van bovenstaande cursussen organiseren met de hulp van Bert of heb je een ander idee? Neem dan contact op!

Contact opnemen