Individueel afgestemde begeleiding met als doelgroep :

  • individueel (volwassenen, kinderen)
  • koppels
  • groepen (teambuilding, organisaties…) 

Door een dieper inzicht in jezelf, de mens en levensprocessen in al hun facetten, kan een ruimere visie ontstaan.
Indien nodig wordt de informatie op een ervaringsgerichte manier toegepast waardoor ook de  innerlijke voelervaringen geïntegreerd kunnen worden in het leven. Dit geheel van nieuwe inzichten en voelervaringen kan gebruikt worden als een leidraad op de levensweg.
Bij elke coaching is er voldoende aandacht voor de eigenheid en het eigen ritme van elk groeiproces zowel individueel als groepsgewijs. 

Een coaching is dus voor jou een uitnodiging naar…

…Het ontwikkelen van een ruimere visie rond levensthema’s en het opnemen van de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, vanuit je verlangen naar…

  • een leven met een nieuwe inhoud
  • een leven met meer diepgang
  • een leven meer in harmonie met jezelf en het grote geheel

 

Contact opnemen

Aanbod coaching

Individueel


Bert begeleidt jou naar meer inzicht in jezelf en je levensprocessen.
Hoe kan ik mij als individu ontplooien tot mezelf in mijn mooiste vorm ?

Relationeel


Bert begeleidt jou en je partner naar meer inzicht in jezelf en de relatieprocessen.
Hoe kan ik als individu bijdragen aan de kracht van de relatie door aanwezig te zijn in mijn mooiste vorm ? Hoe kan de relatie een uitdaging zijn om mezelf op te tillen naar mijn mooiste vorm ?

Groepen


Bert begeleidt jou naar meer inzicht in jezelf en het groepsproces.
Hoe kan ik als individu bijdragen aan de kracht van de groep door aanwezig te zijn in mijn mooiste vorm ? Hoe kan de groep de uitdaging aangaan om elk individu op te tillen naar zijn mooiste vorm ?